image banner
LÃNH ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

Họ tên

Chức vụ

Đi động

Email

 

Và Chá Xà

CT UBND xã Mường Lống

0832859411

vachaxa@gmail.com

 

Cụt Bá Nhâm

CT UBND xã Mường Ải

0814307151

 

 

Hạ Bá Thái

CT UBND xã Mường Típ

0823952576

 

 

Xồng Bá Lầu

CT UBND xã Nậm Càn

0943129769

 

 

Lầu Bá Chày

CT UBND xã Nậm Cắn

0943977559

 

 

Xồng Bá Dênh

CT UBND xã Na Ngoi

 

 

 

Pịt Thị hà

CT UBND xã Na Loi

0946335250

 

 

Cụt Văn Long

CT UBND xã Bắc Lý

0941894085

 

 

Lương Văn Bảy

CT UBND xã Mỹ Lý

0912334727

luongvanbay1983@gmail.com

 

Lầu Bá Và

CT UBND xã Đọoc Mạy

0946904053

 

 

Lương Văn Ngam

CT UBND xã Keng Đu

0834145888

 

 

Moong Văn Lợi

CT UBND xã Bảo Thắng

08487784789

 

 

Moong Văn Chăn

CT UBND xã Bảo Nam

0846414333

chanchtqs@gmail.com

 

Mùa Bá Giờ

CT UBND xã HHHuồi Tụ

0825122234

 

 

Vi Văn Mằn

CT UBND xã Tà Cạ

0848258300

 

 

Vi Thị Thanh

CT UBND xã Phà Đánh

0915735552

 

 

La Đức Thoại

CT UBND xã Chiêu Lưu

0839483388

 

 

Vừ Nỏ Dềnh

CT UBND xã Tây Sơn

0915595529

 

 

La Văn Hà

CT UBND xã Hữu Kiệm

0914896869

lavanhahuukiem86@gmail.com

 

Lô Đình Thụ

CT UBND xã Hữu Lập

0915761389

 

 

Lương Văn Biên

CT UBND TT Mường Xén

0986456087

luongbien.mx@gmail.com

 

 

 

 

 
   
  
   
   
   
   
   
   

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KỲ SƠN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kỳ Sơn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hữu Minh-Chủ tịch UBND Huyện; 
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Sơn

Trụ sở: K1 thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 875 108- Email: kyson@nghean.gov.vn