image banner
Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VIII
 Sáng  ngày 05/4,  Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tám bằng hình thức trực tuyến với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vi Hòe-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND huyện có ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;       Bí thư các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện;

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu của 21 xã, thị trấn có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư       trực Đảng (chủ trì tại điểm cầu cấp xã, thị trấn);  Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở; Trưởng (phó) MTTQ và các đoàn thể; Văn phòng các xã, thị trấn; Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Bí thư , Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành.  Nghe Báo cáo tóm tắt tình hình kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2022.  Nghe Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Cho ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.  Quán triệt Kết luận số 21-K1/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 129 -KH/HU, ngày 27/02/2022 về thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW. Triển khai Hướng dẫn số 02- HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quán triệt một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh;

Anh-tin-bai

Đồng chí Vi Hòe-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vi Hòe, Bí thư huyện ủy đánh giá cao những việc đã làm tốt của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở như  công tác phòng chống dịch và hoạt động  hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid 19; công tác hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản, phòng chống rét cho gia súc của Hội Nông dân; công tác kêu gọi hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng phát triển Kỳ Sơn.... Một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở phải tập trung bám và các đột phá của huyện để  xây dựng và thực hiện thành công các đột phá tại đơn vị mình. Đồng chí lưu ý các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung vào các phần việc cụ thể, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cũng như có các giải pháp phù hợp để thực hiện, phải kiên quyết loại bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, cũng như cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ không hiệu quả…

Anh-tin-bai

Hình ảnh tại các điểm cầu

Ban Thường vụ huyện ủy tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ huyện đến cơ sở để tạo động lực phát triển, tránh tư tưởng trì trệ; Chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kỳ Sơn, Đại hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Sơn. Chuẩn bị tốt cho các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ

Liên quan vấn đề xây dựng Nông thôn mới, phát triển sản xuất, quy hoạch đất đai từ xã đến huyện … Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng cần phải chủ động quyết liệt, rà soát cụ thể các tiêu chí, đôn đốc các Ban chỉ đạo ở cấp cơ sở để cùng vào cuộc. Chủ động tiếp cận Nghị quyết 120/2020/QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 của Quốc hội, các kế hoạch của tỉnh, của Trung ương… chủ động thu hút kêu gọi đầu tư, vận động tài trợ để xây dựng Kỳ Sơn ngày càng phát triển, chú trọng sinh kế cho người dân như mở đường vào khu sản xuất, tìm kiếm các giải pháp để phát triển sản xuất gắn với bao tiêu các sản phẩm của người dân….

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền; công tác cải cách hành chính; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

 

Tình Dương
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KỲ SƠN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kỳ Sơn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hữu Minh-Chủ tịch UBND Huyện; 
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Sơn

Trụ sở: K1 thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 875 108- Email: kyson@nghean.gov.vn