image banner
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kiểm tra đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại huyện Kỳ Sơn

Ngày 14 – 15/6/2022 Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trương Thiết Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chuyên viên phụ trách địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ở huyện có đ/c Và Bá Cải - HUV– Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đ/c trong Ban Thường trực và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,  kiểm tra đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Sơn.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi làm việc

          Qua kiểm tra số liệu báo cáo và hồ sơ liên quan, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn thực hiện cơ bản đầy đủ theo đúng nội dung yêu cầu và tiến độ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay,Mặt trận Tổ quốc huyện đang thực hiện tốt công tác đổi mới thông tin tuyên truyền theo Đề án 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động “Người Việt Nm ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tiếp tục được triển khai có hiệu quả: công tác vận động, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên, liên tục; công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai và thực hiện; quy trình thành lập Ban TTND và BGSĐTCĐ được thực hiện đúng quy định và phát huy được vai trò hoạt động góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Anh-tin-bai

Đc Trương Thiết Hùng trào quà cho các già làng người uy tín tại xã Mường Lống

          Đặc biệt đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động xã hội hóa từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021. Bao gồm Chương trình Tết Vì người nghèo; Quỹ Vì người nghèo; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; Chương trình hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; Quỹ cứu trợ tại huyện Kỳ Sơn làm tốt.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024  Ở Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn vẫn còn tồn tại mốt số khó khăn như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân có lúc, có nơi chưa được thực hiện kịp thời;  việc tổ chức các hội nghị quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn hạn chế do tình hình dịch diễn biến dịch phức tạp. Trong công tác  vận động Quỹ Vì người nghèo; Tết Vì người nghèo đang còn được ít, hộ nghèo đang còn cao;   

Anh-tin-bai

Đc Trương Thiết Hùng PCTMTTQ tỉnh đánh gia kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc huyện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tập trung triển khai các nội dung liên quan đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục rà soát thực hiện việc nhận đỡ đầu, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, trên địa bàn huyện; đối với các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đề nghị MTTQ huyện đối chiếu, so sánh các chỉ tiêu và đề ra phương hướng triển khai trong thời  gian đến, góp phần thực hiện tốt Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân chuyến công tác tại huyện Kỳ Sơn đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho 2 cụ đó Vừ Bá Phó, Vừ Nhia Vừ, là già làng người uy tín tại xã Mường Lống

 

Hà Thị Cương - Ủy ban MTTQ huyện
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KỲ SƠN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kỳ Sơn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hữu Minh-Chủ tịch UBND Huyện; 
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Sơn

Trụ sở: K1 thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 875 108- Email: kyson@nghean.gov.vn