image banner
Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXIII
Ngày 02/6, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXIII ( phiên họp bất thường) với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Vi Hòe-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXIII;        

          Theo chương trình làm việc, Hội nghị diễn ra trong vòng 01 ngày với các nội dung: Buổi sáng, Hội nghị tiến hành Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Buổi chiều, Hội nghị Quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Quán triệt bài phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022. Quán triệt một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh.

Anh-tin-bai

Đồng chí Vi Hòe-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã chỉ rõ: Trong 5 năm qua, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 13 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện. Từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, tham gia ý kiến xây dựng chi bộ có chuyển biến tích cực. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở có cơ hội nắm bắt, đánh giá được chất lượng hoạt động của chi bộ; công tác điều hành của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.  Các chi bộ chủ động trong công tác, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề hàng quý và có thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên để chủ động sắp xếp, bố trí thời tham dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong các buối sinh hoạt chi bộ.   Các chi bộ căn cứ vào Chỉ thị, hướng dẫn để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của trong sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, từ 2017 đến nay, Đảng bộ huyện đã tạo nguồn và kết nạp được 736 quần chúng vào Đảng. Việc phân công cấp ủy, cán bộ theo dõi cơ sở và định kỳ tham dự sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ được thực hiện tốt.  

Bên cạnh đó báo cáo Sơ kết cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác điều hành sinh hoạt của một số bí thư chi bộ còn hạn chế, một số cuộc họp thư ký ghi chép còn chung chung, không đầy đủ, thiếu sự phân công trách nhiệm, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết, hiệu quả đạt được ở một số chi bộ còn thấp. Một số chi ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát trin đảng viên. Một số chi bộ khối cơ quan còn nặng về hoạt động chuyên môn thường tổ chức sinh hoạt ghép với họp chuyên môn, làm giảm vai trò lãnh đạo của chi bộ cùng như chất lượng sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ, mặc dù đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, song một số chi bộ trong sinh hoạt chất lượng đạt được chưa cao, nhất là các chi bộ khối nông thôn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt không ổn định, do s đảng viên đi làm ăn xa ngày càng cao. Trong sinh hoạt một số chi bộ chưa chú trọng dành thời gian thỏa đáng cho việc cung cấp thông tin thiết thực cho đảng viên, đặc biệt là các thông tin về thời sự, chưa có biện pháp thiết thực đê nâng cao trình độ nhận thức cho đảng viên. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế, không được phát huy thường xuyên, chủ yếu chỉ tập trung vào dịp kiểm điểm phân loại đảng viên cuối năm.…

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, các đại biểu đến từ Thị trấn Mường Xén, xã Chiêu Lưu, Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện… đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận nội dung Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Vi Hòe, TUV, Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung mà cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới là: Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 13, Quy định 08 của BTV Tỉnh ủy, coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ, tổ chức đảng hằng năm. Các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng chuẩn bị tốt nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ;  Giao Ban Tổ chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chuyên đề để các chi bộ tiến hành sinh hoạt. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ quan, thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với chi ủy, bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên và với nhân dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với dân. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tạo nguồn, phát triển đảng viên; tập trung khắc phục tình trạng trưởng thôn, bản chưa là đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm, thường xuyên đôn đốc, theo dõi cấp ủy viên các cấp định kỳ tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách và lề lối làm việc theo hướng khoa học, tập thể, dân chủ, trọng tâm, gần dân, sát thực tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi với làm gắn với thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Quán triệt bài phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2022. Quán triệt một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh./.

 

Tình Dương
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KỲ SƠN
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Kỳ Sơn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hữu Minh-Chủ tịch UBND Huyện; 
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kỳ Sơn

Trụ sở: K1 thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 875 108- Email: kyson@nghean.gov.vn